Danske bælgplanter skal erstatte fiskemel og soja

2011

Danmark er afhængig af fiskemel og importeret sydamerikansk soja til foder til husdyr og fiskeopdræt. Nye proteiner fra danskproducerede bælgplanter kan stoppe afhængigheden af importerede proteiner og hjælpe en i forvejen presset fiskebestand.

Efterspørgslen efter nordiske råvarer er steget markant de seneste år. Danske forbrugere spiser mere dansk fisk end nogensinde før, hvilket sætter fiskebestanden under pres. Produktionen af fiskemel, der blandt andet bruges til fodring af fisk, smågrise og fjerkræ, øger belastningen på fiskebestanden. Agro Korn og Københavns Universitet vil undersøge mulighederne for at erstatte behovet for fiskemel med proteinkoncentrat fra danske bælgplanter.

Mindre afhængig af sojaimport

Ud over at bidrage til en mere bæredygtig akvakultur vil udviklingen af et alternativt vegetabilsk proteinkoncentrat fra danske bælgplanter sænke afhængigheden af importerede proteiner. Importen af sojaskrå fra Sydamerika udgør 95 procent af EU's samlede sojaimport. Det indebærer en betydelig miljøbelastning, hvorfor det danskdyrkede protein kan bidrage til en mere bæredygtig løsning. Projektets målsætning er at udvikle et sojakoncentrat til kommercielt brug samt planteproteinkoncentrater baseret på danskdyrket lupin, hestebønne og ært. Prototyperne afprøves i samarbejde med fiskefoderproducenter med henblik på at udfase brugen af fiskemel.

Fokus på værdiløft

Anvendelse af proteinkoncentrat fra danskdyrkede bælgplanter vil skabe grundlag for øget dansk eksport samt beskæftigelse. Projektet skaber værdiløft i alle værdikædens led, da der er fokus på markedsudvikling af en bæredygtig højværdiafgrøde, der på sigt kan skabe vækst i det danske fødevareerhverv.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”IGM Bio-processing, vores patenterede metode, er udviklet til industriel produktion af protein- og fiberprodukter, som umiddelbart kan finde anvendelse i foder, fødevare og non-food applikationer. Et innovativt tiltag ved processen er, at den er udviklet til at give en unik mulighed for at lave special-produkter i takt med at afsætningsmuligheder identificeres eller opdyrkes.”

Hilmer Sørensen, emeritus ved Københavns Universitet.

"Vi har et frugtbart samarbejde med Københavns Universitet, hvor deres forskning og kompetencer på området kombineret med Agro Korns kompetencer i afsætning af proteiner har givet en 2 + 2 = 5 synergieffekt som resultat. Et resultat, som er lovende for Agro Korn, men også for dansk landbrug, beskæftigelsen og eksport af højværdiprodukter."

Niels Jørgen H Madsen, underdirektør ved Agro Korn. 

”Vi har store forventninger til projektet, der giver Agro Korn mulighed for at udvikle nye, unikke proteinprodukter og samtidig anvende lokalt dyrkede råvarer.”

 Marianne Madsen, projektleder og produktchef ved Agro Korn.

Fakta

Projekttitel 

Proteinkoncentrat fra danskdyrkede bælgplanter til erstatning for fiskemel i Aqua kultur

Projektdeltagere

Agro Korn, Københavns Universitet

Projektperiode

Februar 2011 til juni 2013

Bevilget beløb

7.000.000 kroner