Halmballetørring skal skabe klimavenlig vækst

2011

En innovativ halmproducent har fået støtte til at videreudvikle en opfindelse, der kan tørre halmballer. Med hjælp fra eksterne eksperter skal halmtørringsanlægget gøres mere energieffektivt.

Hvert år bliver halmproducenterne nødt til at kassere halmballer, fordi de er for våde til videresalg f.eks. til kraftvarmeværker. Våde bigballer har nedsat brandværdi, og energiudnyttelsen af ballen bliver derfor meget lav.

Det er lykkedes den innovative halmproducent Gert Teglgaard at opfinde et tørreanlæg til halmballer i samarbejde med maskinproducenten Kongskilde. Nu har partnerne fået tilskud til at videreudvikle opfindelsen, så maskinen kan blive mere energieffektiv.

Ved at gøre det muligt at tørre våde halmballer, der ellers ville blive kasseret, bliver der mere halm tilgængeligt til biobrændsel og bioethanol. Samtidig vil videreudviklingen af tørreanlægget betyde, at CO2-udslippet som følge af et mindre energiforbrug bliver reduceret.

Projektet skal med hjælp fra ingeniører fra bl.a. Kongskilde Industries og eksterne eksperter i energibesparelse udvikle og afprøve, hvordan man kan få tørringsanlægget til at bruge mindre strøm og stadig tørre lige så godt. Målet er at få anlægget til selv at analysere halmballen og lave en nøje afmålt og stedspecifik tørring.

Fakta

Projekttitel

 Optimeret miljøløsning af halmballetørringsanlæg

Projektdeltagere

 Gert Teglgaard, Kongskilde Industries A/S, DLG

Projektperiode

 Januar 2011 til august 2013

Bevilget beløb

 2.742.693 kroner