Flere værdifulde jomfruhummere i fremtiden

2011

Jomfruhummerfangsten begrænses i dag af hensynet til den pressede torskebestand. Med bedre rådgivning, geografisk kortlægning og nyt trawlkoncept er det dog muligt at optimere en bæredygtig udnyttelse af jomfruhummer uden at kompromittere genopretningen af torskebestanden.

Jomfruhummer er en meget værdifuld fangst. I Kattegat og Skagerrak udgjorde jomfruhummerfangsten i 2009 hhv. 53 procent og 25 procent af den samlede værdi af landede fisk og skaldyr. Ikke desto mindre reguleres jomfruhummerfiskeriet ud fra hensynet til torskebestanden, der samme år blot udgjorde hhv. 2 procent og 17 procent af den samlede værdi.

Med andre ord prioriteres hensynet til den pressede torskebestand frem for at realisere det værdifulde jomfruhummerpotentiale. Dette sker, da der i jomfruhummerfiskeriet i dag er en utilsigtet bifangst af torsk, der er underlagt strenge kvoter som led i EU’s genopretningsplan. Ved at udvikle nye værktøjer til at optimere jomfruhummerfiskeriet er det projektets hypotese, at det er muligt at øge fangsten af jomfruhummer uden at opleve en tilsvarende øget bifangst af torsk.

Selektivt trawlkoncept

Projektets mål er blandt andet at udvikle et selektivt trawlkoncept, hvor maskernes størrelse og form varierer afhængigt af, hvor i trawlet de forskellige fiskearter typisk placerer sig. På denne måde kan man målrette fangsten mod jomfruhummer, ligesom man kan sørge for at reducere den uønskede bifangst af torsk. Trawlkonceptet suppleres med en geografisk kortlægning af forekomsten af jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat, ligesom projektet vil skabe det videnskabelige grundlag for konkret rådgivning om, hvordan man skaber et rentabelt og bæredygtigt fiskeri.

Værdiløft i jomfruhummerfiskeriet

Det nuværende fiskerimønster har store økonomiske konsekvenser for fiskerne, da de ikke kan udnytte jomfruhummerbestanden optimalt. Dette vil på sigt true fiskerierhvervets levedygtighed, hvorfor der er behov for en markedsudvikling på området. Realiseres projektets potentialer, vil det skabe en øget vækst og konkurrencedygtighed, ligesom ressourceeffektiviteten forbedres.

Fakta

Projekttitel

Optimal bæredygtig udnyttelse af jomfruhummer i Kattegat og Skagerrak

Projektdeltagere

DTU Aqua, Danmark Fiskeriforening

Projektperiode

Januar 2011 til december 2013

Bevilget beløb

3.615.325 kroner