Offshore Akvakultur - udvikling af teknologi til offshore havbrugsproduktion

2011

I et nyt projekt, støttet af GUDP, vil virksomheden Hvalpsund Net i samarbejde med forskere fra blandt andet Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua og Mekanik) udvikle og afprøve en ny generation havbrugsudstyr, der er så stærkt, at det bliver muligt at drive havbrug på åbent hav.

Produktionen inden for havbrug er på verdensplan steget med 6-7 procent om året gennem de sidst 30-40 år. Der er tale om en exceptionel høj vækst sammenlignet med al anden fødevareproduktion. Danmark har en årlig produktion på 10.000 tons havørreder, og har hidtil ikke kunnet præstere den samme vækst, som man ser på verdensplan. Danmarks havbaserede akvakulturproduktion er i dag lokaliseret i kystzoneområderne, hvor ekspansionsmulighederne er begrænsede.

Hvis man, med nyt udstyr, kan flytte produktionen ud på åbent hav, er der potentielt grundlag for at nå helt op på niveau med norsk havbrug, hvor produktionen ligger på 900.000 tons pr. år. Den nye generation af havbrugsudstyr består af plasticflyderinge og store netkurve, som forankres på havbunden. Udstyret, som kan sænkes ned under havoverfladen i dårligt vejr, vil blive afprøvet i Vesterhavet.

Den miljømæssige vision i projektet er at kombinere produktion af fisk i havbrug med produktion af muslinger og tang. Fisk har den ulempe, at de skal fodres. Muslinger og tang optager den næring, der er i vandet. Den næring, som man tilfører fiskene, ophæves af det muslingerne tager. Dermed bliver produktionen miljøneutral. Generelt udleder fiskeproduktion kun omkring en tredjedel kvælstof sammenlignet med produktion af eksempelvis kvæg.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Udnyttelse af blot en procent af vores søterritorium på 105.000 km2 til produktion af mad, vil kunne generere førstehåndsværdier til ca. 15 mia. kr/år, og samtidig tilbageføre 3 millioner tons CO2, 100.000 tons kvælstof og 10.000 tons fosfor til landjorden. Dertil kommer, at vi vil kunne fortrænge plantedyrkning på 10.000 km2 brasiliansk regnskov, og en mia. m3 ferskvand svarende til 2,5 gange det samlede forbrug af vand i danske husholdninger. De virksomheder og arbejdspladser, der opstår fra denne udvikling, vil blive placeret i Danmarks udkantsområder."

Karl Iver Dahl Madsen, formand for Dansk Akvakultur.

”Vi har stor viden i Danmark om at producere fisk i netbure på lavt vand, men ingen har før arbejdet med at placere anlæg så langt fra kysten.”

Svend Steenfeldt, faglig projektleder DTU Aqua.

Fakta

Projekttitel 

Offshore Akvakultur" Udvikling af teknologi til offshore havbrugsproduktion

Projektdeltagere 

Hvalpsund Net A/S, Musholm A/S, Danmarks Tekniske Universitet, DHI, Dansk Akvakultur

Projektperiode

August 2011 til juli 2015

Bevilget beløb

12.921.600 kroner