Udvikling af ny intelligent svinestald gavner både miljø, dyr og driftsøkonomi

2011

Udvikling af ny intelligent svinestald gavner både miljø, dyr og driftsøkonomi

MT Højgaard står bag et projekt, der skal udvikle en ny type svinestald til storskalaproduktion af søer og smågrise. Projektet ser staldbyggeri fra en helt anden vinkel, end man traditionelt gør – nemlig ved at have fokus rettet på miljøbelastning, dyrevelfærd, arbejdsmiljø og energiforbrug.

Mindre energiforbrug betyder et væsentligt mindre CO2 udslip

Miljø- og klimapåvirkningen ved svineproduktionen bliver forbedret med den nye stald. Først og fremmest vil det ske ved, at energiforbruget i stalden bliver mindre. Naturligt lysindfald vil gøre staldafsnittene mere lyse end i traditionelle stalde, og det betyder en væsentlig energibesparelse til belysning, fordi lysstyrken bliver reguleret via luxmålere

Derudover adskiller staldkonstruktionen sig fra traditionelt staldbyggeri, ved at bygningen er højisoleret. Det betyder, at energien til opvarmning reduceres væsentligt, ca. 40%, hvilket svarer til en reduktion i udledning af CO2 på 93 kg pr årsso.

Et unikt og patenteret ventilationssystem til den nye stald sikrer, at ventilation foregår effektivt og præcist, hvor behovet er størst - nemlig hvor dyr og mennesker befinder sig.

Ventilationsprincippet kaldes centralventilation. Luften suges ind under staldgulvet og igen ud under staldgulvet og videre til en central luftkorridor. I luftkorridoren kan der integreres luftrensning, som effektivt renser luften for ammoniak, lugt og klimagasser med en forbedret miljøpåvirkning til følge.

Det nye ventilationsprincip forbedrer også dyrevelfærden og arbejdsmiljøet for staldpersonalet. Årsagen er, at støv og ammoniak suges ned under gulvet, så det forsvinder fra staldrummet.

Demonstrationsstald skal vise projektet i virkeligheden

Samtidig med at give store fordele for miljøet, dyrevelfærden og arbejdsmiljøet, vil den nye Intellifarm forbedre svineproducentens økonomi. Ud over store energibesparelser på lys, ventilation og varme sikrer staldens mere kvadratiske udformning en stor logistikmæssig gevinst. Det vil sige, at staldpersonale har kortere afstande i det daglige arbejde, også ved flytning af dyr. Til at understøtte en effektiv hverdag for staldpersonale og samtidig give driftsleder og ejer mulighed for at bevare overblikket, vil projektet udvikle en ny teknologisk løsning. Al teknik skal således kunne styres, reguleres og overvåges via en enkel platform på PC og smartphone.

Projektet indebærer så mange nye tiltag, at projektet også omfatter, at MT Højgaard opbygger en demonstrationsstald i fuld skala, som svineproducenter og rådgivere kan besøge, så de på egen hånd får et indtryk af de nye muligheder.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre vores staldkoncepter i forhold til miljø og dyrevelfærd. Projektstøtten fra GUDP har en væsentlig betydning for, at vi fortsat kan levere innovative og bæredygtige løsninger til det danske og internationale landbrug. Demonstrationen af IntelliFarm projektet vil revolutionere svineproducenternes negative miljø- og klimapåvirkninger via reducerede NH3- og CO2-emissioner samt give en væsentlig forbedret dyrevelfærd, hvilket også resulterer i forbedret driftsøkonomi for den enkelte svineproducent.”

Erling Friis Pedersen, sektionsdirektør MT Højgaard-Agri.

”IntelliFarm er et enormt spændende projekt, der signifikant vil reducere vores energiforbrug. Det er resultater der vil vise sig på bundlinjen gennem forbedret drift og produktivitet. To væsentlige faktorer for, at vi fortsat kan være konkurrencedygtige på det globale marked.”

Kristian Kjær, svineproducent.

Fakta

Projekttitel

 IntelliFarm - Demonstration af nyt intelligent staldkoncept til storskala svineproduktion

Projektdeltagere

 MT Højgaard A/S, Agri Divisionen, fødevareproducent Kristian Kjær

Projektperiode

 Juli 2011 til juni 2014

Bevilget beløb

8.330.000 kroner