Genteknologi skal styrke nordisk kvægavl

2011

Nordisk samarbejde mellem Finland, Sverige og Danmark kan være med til at styrke genomisk selektion. Både inden for forskning og i det praktiske avlsarbejde er samarbejdet vigtigt, hvis de nordiske kvægtyper skal modstå den internationale konkurrence.

Fremavl af nyt kvæg udgør en af de fremtidige udfordringer for dansk kvægavl. Kvægavl skal imødekomme krav om effektiv mælkeproduktion, ligesom der skal tages højde for robusthed til at modstå sygdomme og andre påvirkninger i produktionsmiljøet. Presset fra den internationale konkurrence blandt de store udenlandske kvægavlsfirmaer kan imødekommes ved at udvikle redskaber, der kombinerer effektivitet og robusthed.

Genomisk selektion skaber nordisk forspring

Ved genomisk selektion kan forskere påvirke og få et billede af et dyrs arvelige egenskaber. Genomisk selektion er en forudsætning for, at nordisk kvægavl er konkurrencedygtigt internationalt og kan fastholde sin internationale førerposition med fokus på dyrenes sundhed og robusthed. Implementering af projektets resultater kan cementere og udbygge nordisk kvægavls kundegrundlag på godt 30.000 kvægbrugere i Finland, Sverige og Danmark.

I de nordiske lande er avlsfremgangen størst for egenskaber som køernes sundhed, reproduktion og kælvningsevne, hvilket er vitale egenskaber for koens holdbarhed. Den genetiske fremgang kan øges betydeligt for hele avlsmålet, ligesom den genetiske robusthed sikres effektivt ved selektion imod recessive letale gener og indavl.

Nye teknologiske værktøjer

Ved hjælp af de nyeste bioteknologiske metoder forsøges det med projektet, at udvikle og implementere en række genomiske værktøjer. De kan fordoble den genetiske fremgang og resultere i mere genetisk robuste køer og samtidig effektivisere avlsplanen og reducere omkostningerne. På baggrund heraf styrkes det nordiske forspring i fremavl af kompatible kvægtyper.

Som resultat forventes større avlsfremgang i besætningerne for både mælkeydelse, koens funktionalitet og robusthed. Den forventede større økonomiske avlsfremgang vil komme landmanden til gode, samt skabe vækst i sektoren.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”VikingGenetics´ 3-stjernede nyhed på Agromek GenVik – genomisk selektion - blev på åbningsdagen tirsdag hædret med Agromek prisen for den største nyhed til kvægbruget. GenVik er en metode, der via blod- eller vævsprøver gør det muligt at udvælge de bedste avlstyre kort tid efter, at tyrekalvene er født. I dag går der typisk fem år, før vi har sikre avlsværdital, der kan afgøre, om en tyr er egnet til avlsarbejde. GenVik kan ligeledes anvendes til at finde de avlsmæssigt bedste hundyr allerede ved fødslen. GenVik forkorter dermed generationsintervallet betydeligt og øger den avlsmæssige fremgang med minimum 50%. VikingGenetics har udviklet den nye metode i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Fem europæiske kvægavlspartnere har indgået et samarbejde med henblik på en forbedring af resultaterne for genomisk selektion. Samarbejdet omfatter en sammenlægning af de tilgængelige referencegrupper. Hermed opnås en mærkbar forbedring af sikkerheden på de genomiske værdier for Holstein. Geno SA og VikingGenetics er glade for at kunne præsentere et tæt samarbejde inden for genomisk selektion for røde racer i Skandinavien med henblik på at opnå bedre genomiske avlsværdier. Fremtidige genomiske avlsværdital vil blive baseret på mere end 8.000 røde referencetyre – den største globale referencepopulation for røde racer.”

Søren Borchersen, projektleder.

Fakta

Projekttitel

Genomisk selektion fra funktion til effektiv anvendelse i kvægavlen FASE3-5

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, VikingGenetics

Projektperiode

Januar 2011 til december 2013

Bevilget beløb

8.000.000 kroner