Kartoffelkur skal reducere diarré hos smågrise

2011

Smågrise får ofte diarré, når de skal fravænnes. Problemet er øget markant efter forbuddet mod brug af antibiotiske vækstfremmere. Nye udenlandske studier har vist, at antimikrobielle peptider fra kartofler kan afhjælpe grisenes diarré. Dette potentiale skal et nyt dansk pilotprojekt undersøge.

Smågrise får ofte diarré, når de skal fravænnes. Problemet er øget markant efter forbuddet mod brug af antibiotiske vækstfremmere. Nye udenlandske studier har vist, at antimikrobielle peptider fra kartofler kan afhjælpe grisenes diarré. Dette potentiale skal et nyt dansk pilotprojekt undersøge.

Smågrise rammes ofte af E. coli diarré, når de skal fravænnes. Det gælder både i konventionelt og økologisk landbrug. Fravænningsdiarréen blandt smågrisene er dyr for svineproducenten pga. øget dødelighed, medicinudgifter og nedsat vækst. Når dødeligheden stiger med bare én procent, stiger prisen per produceret gris således med 2-3 kroner.

Med forbuddet mod antibiotiske vækstfremmere er diarréproblemet forøget. Derfor er der behov for et bæredygtigt alternativ. Udenlandsk forskning viser, at antimikrobielle peptider (AMP) fra kartofler kan være med til at løse problemet. Et nyt dansk pilotprojekt fra Aarhus Universitet og Landbrugets Kartoffelfond skal undersøge potentialet i en sådan kartoffelkur.

Projektet har til formål at screene for antimikrobiel aktivitet og indhold af AMP i udvalgte danske kartoffelsorter. Med udgangspunkt i denne screening vil man i projektet vurdere, om der er basis for at gå videre med forædling og produktion af de mest lovende af kartoffelsorterne og derved skabe den ønskede kartoffelkur til smågrisene.

Der er et stort økonomisk og bæredygtigheds potentiale i at afhjælpe diarréproblemet i svineproduktionen. Et positivt udfald af pilotprojektet vil sikre grundlag for, at der på langt sigt kan udvikles en kartoffelkur til grise, der kan medføre øget indtjening for de involverede virksomheder. Det gælder både LKF som forædler af nye kartoffelsorter, KMC som producent af kartoffelprotein, DLG som producent af svinefoder samt i sidste ende svineproducenterne.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Brugen af antibiotika skal i de kommende år nedbringes i Danmark. Som foderstofproducent arbejder vi kontinuerligt på at få mere viden om, hvordan man via fodringen kan reducere forekomsten af diarre og forbruget af antibiotika. Vi ser helt klart udvikling af et kartoffelproteinkoncentrat med indhold af antimikrobielle proteiner som et potentielt redskab til at opnå netop dette.”

Jesper Pagh, chefkonsulent, foderstofproducenten DLG.

”For at kunne konkurrere med andre stivelsestyper er vi i kartoffelstivelsesindustrien nødt til at finde indtjening i vore biprodukter. Den pris, vi skal give for kartoflerne, vil være stigende i de kommende år, og stivelsen alene vil ikke kunne betale for denne stigning. Derfor ser vi med stor interesse på dette projekt og håber at kunne bruge resultaterne herfra i industriel skala indenfor få år.”

Ole Bandsholm, udviklingsdirektør, Kartoffelmelcentralen (KMC).

Fakta

Projekttitel

Antimikrobielle proteiner (AMP) i kartofler - alternativ til antibiotika i husdyrproduktionen

Projektdeltagere

Landbrugets Kartoffelfond, Aarhus Universitet

Projektperiode

August 2011 til december 2012

Bevilget beløb

1.143.000 kroner