Nu løftes sløret: Tre særpuljer på vej i GUDP´s næste ansøgningsrunde

06-05-2024

Når GUDP åbner årets anden ansøgningsrunde til juni, vil det være i samspil med tre spritnye særpuljer med fokus på henholdsvis biosolutions, Klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner samt reduktion af madspild.

OBS! Denne nyhed er opdateret onsdag d. 8. maj 2024 kl. 15:45 med en præcisering til særpuljen for klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner. Af den oprindelige tekst fremgik det, at særpuljen kun vedrører klimavenlige fødevarer og plantebaserede fødevarer. 

Den politiske aftale om fordeling af midler fra forskningsreserven i 2024 har allokeret et større millionbeløb til uddeling via GUDP.

Det vil med andre ord sige, at GUDP, foruden de ca. 115 mio. kr. i den ordinære runde, skal udmønte ca. 70 mio. kr. via tre nye særpuljer.

Dermed vil den samlede pose penge, der skal udmøntes i den kommende ansøgningsrunde, udgøre ca. 185 mio. kr.

”GUDP er med til at understøtte og udvikle den danske fødevaresektor, så fremtidens fødevarer bliver grønnere og mere klimavenlige. Vi uddeler årligt mere end 200 millioner kroner til udvikling og demonstration i alle dele af værdikæden, og bidrager dermed til viden, som kan gøre vores fødevareproduktion mere bæredygtig. I år udbyder vi tillige øremærkede midler til en række specifikke områder, hvor der er et stort udviklingspotentiale. Det er rigtigt positivt”

- Mikael Thinghuus, formand for GUDP-bestyrelsen

Disse særpuljer åbner til juni

De tre særpuljer, som GUDP indkalder til i forbindelse med den kommende ansøgningsrunde, vil have fokus på:

Biosolutions

I GUDP´s særpulje for biosolutions kan projekter søge tilskud til forskning, udvikling og demonstration af nye løsninger og teknologier inden for biosolutions.

Projekterne kan eksempelvis understøtte udviklingen af biobaserede ingredienser og fermenteringsteknologi, bioraffinering, industrielle enzymer, biobaseret foder, plante- og frøforædling, bioenergi og biobaserede miljøteknologier.

Projekterne søges som udviklings- og/eller demonstrationsprojekter med forskningsandel inden for biosolutions, og skal leve op til GUDP’s formål og kriterier for grøn og økonomisk effekt, projektkvalitet og projektteamets sammensætning.

Puljens størrelse udgør ca. 45 mio. kr.

Klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner

I GUDP´s særpulje for Klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner kan projekter søge tilskud til forskning, udvikling og demonstration i sunde, klimavenlige fødevarer og fødevaresystemer, herunder særligt plantebaserede og økologiske fødevarer samt alternative proteiner.

Projekterne søges som udviklings- og/eller demonstrationsprojekter med forskningsandel inden for klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner. 

Puljens størrelse udgør ca. 15 mio. kr.

Reduktion af madspild

I GUDP´s særpulje for reduktion af madspild kan projekter søge tilskud til forskning og udvikling af løsninger, der kan bidrage til at reducere madspild og fødevaretab. Dette gælder reduktion af madspild i de private hjem, i landbruget, fødevareindustrien og detailhandlen, samt restaurations- og foodservice branchen

Projekterne søges som udviklings- og/eller demonstrationsprojekter med forskningsandel inden for reduktion af madspild.

Puljens størrelse udgør ca. 10 mio. kr.

Få mere information

Ansøgninger til særpuljerne vil blive indkaldt samtidig med, at der indkaldes ansøgninger til GUDP´s anden ordinære ansøgningsrunde i 2024. Det vil sige, at puljerne skal søges som led i den ordinære ansøgningsrunde.

De projekter, der søges under særpuljerne, men som ikke opnår tilsagn under særpuljerne, vil automatisk blive taget i betragtning til tilskudsmidler fra GUDP´s ordinære pulje, såfremt projektansøgningerne opfylder de formelle krav til en ansøgning hertil jf. bestyrelsens prioriteter i strategi og handlingsplan. 

Hent GUDP´s strategi her

Hent GUDP´s handlingsplan her

Deadline for særpuljer såvel som den anden ordinære runde i 2024 er torsdag den 29. august 2024 kl. 12:00 (middag). 

Hvis du ønsker at vide mere om særpuljerne, kan du tilmelde dig GUDP´s informationsmøde, der afholdes digitalt fredag d. 21. juni.

Du kan se mere om særpuljerne og tilmelde dig informationsmødet her