Særpuljer i 2024

I 2024 udbyder GUDP, foruden de to ordinære ansøgningsrunder, tre særpuljer med fokus på henholdsvis biosolutions, klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner samt reduktion af madspild.

Den politiske aftale om fordeling af midler fra forskningsreserven i 2024 har allokeret et større millionbeløb til uddeling via GUDP. Beløbet er et øremærket supplement til de midler, der er tilført GUDP via finansloven for 2024.

Det vil med andre ord sige, at GUDP i 2024 skal udmønte væsentligt flere midler, end hvad der normalt er tilfældet.

Det betyder, at flere projekter potentielt vil få tilsagn om projekttilskud, dog med et skærpet fokus på støtte til projekter inden for specifikke områder: Biosolutions; Klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner; Reduktion af madspild.

Ansøgninger til særpuljerne vil blive indkaldt samtidig med, at der indkaldes ansøgninger til GUDP´s anden ordinære ansøgningsrunde i 2024. Det vil sige, at puljerne skal søges som led i den ordinære ansøgningsrunde.

Deadline for særpuljer såvel som den anden ordinære runde i 2024 er torsdag den 29. august 2024 kl. 12:00 (middag).  

Udviklings- og demonstrationsprojekter, der søges under en af de tre særpuljer, skal indeholde en forskningsaktivitet.  

De projekter, der søges under særpuljerne, men som ikke opnår tilsagn under særpuljerne, vil automatisk blive taget i betragtning til tilskudsmidler fra GUDP´s ordinære pulje, såfremt projektansøgningerne opfylder de formelle krav til en ansøgning hertil jf. bestyrelsens prioriteter i strategi og handlingsplan.  

Se mere om, hvad bestyrelsen prioriterer i GUDP´s ordinære ansøgningsrunde her

Indkaldelsen forventes at ske primo juni 2024.

Få besked når indkaldelsen udsendes ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev

Disse særpuljer åbner til juni

I forbindelse med den kommende ansøgningsrunde vil GUDP samtidig indkalde til tre særpuljer for:

  • Biosolutions
  • Klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner
  • Reduktion af madspild

Hvis du ønsker at vide mere om særpuljerne, kan du tilmelde dig vores informationsmøde, der afholdes digitalt fredag d. 21. juni.

Du tilmelder dig informationsmødet her

En nærmere vejledning med information om særpuljernes baggrund, formål, indhold og specifikke betingelser for at opnå tilskud, vil blive offentliggjort i forbindelse med åbning ansøgningsrunden i juni måned 2024. 

Særpulje: Biosolutions

Biosolutions dækker over anvendelsen af levende organismer til at udvikle innovative løsninger. I GUDP´s særpulje for biosolutions kan projekter søge tilskud til forskning, udvikling og demonstration af nye løsninger og teknologier inden for biosolutions.

Projekterne kan eksempelvis understøtte udviklingen af biobaserede ingredienser og fermenteringsteknologi, bioraffinering, industrielle enzymer, biobaseret foder, plante- og frøforædling, bioenergi og biobaserede miljøteknologier.

Projekterne søges som udviklings- og/eller demonstrationsprojekter med forskningsandel inden for biosolutions, og skal leve op til GUDP’s formål og kriterier for grøn og økonomisk effekt, projektkvalitet og projektteamets sammensætning.

Puljens størrelse udgør ca. 45 mio. kr.

Særpulje: Klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner

Den grønne omstilling af fødevaresystemerne er afgørende for dansk klimahandling.

I GUDP´s særpulje for klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner kan projekter søge tilskud til forskning, udvikling og demonstration i sunde, klimavenlige fødevarer og fødevaresystemer, herunder særligt plantebaserede og økologiske fødevarer samt alternative proteiner.

Projekterne søges som udviklings- og/eller demonstrationsprojekter med forskningsandel inden for klimavenlige fødevarer og plantebaserede fødevarer. 

Puljens størrelse udgør ca. 15 mio. kr.

Særpulje: Reduktion af madspild

I GUDP´s særpulje for reduktion af madspild kan projekter søge tilskud til forskning og udvikling af løsninger, der kan bidrage til at reducere madspild og fødevaretab. Dette gælder reduktion af madspild i de private hjem, i landbruget, fødevareindustrien og detailhandlen, samt restaurations- og foodservicebranchen.

Projekterne søges som udviklings- og/eller demonstrationsprojekter med forskningsandel inden for reduktion af madspild.

Puljens størrelse udgør ca. 10 mio. kr.

Egner mit projekt sig?

Er du i tvivl om, hvorvidt din projektidé lever op til kriterierne for at modtage tilskud?

GUDP giver mulighed for at indsende en one-pager med projektbeskrivelse, der kan give afklaring på, om en idé lever op til GUDP´s tilskudskriterier.

Hent skabelonen til projektbeskrivelse her