Skal vi udvikle fremtidens fødevaresektor sammen? Ny pulje på 170 mio. kr. er netop åbnet

06-06-2024

Årets anden ordinære ansøgningsrunde er netop åbnet, og med den også tre særpuljer til biosolutions, klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner samt til reduktion af madspild. Ansøgningsfristen er 29. august 2024 kl. 12:00 (middag)

Står du med en genial idé, der kan udvikle fremtidens fødevaresektor i en mere bæredygtig eller klimavenlig retning? En idé der blot mangler et sidste økonomisk skub for at blive ført ud i livet?

I så fald kan der være rigtig god grund til at læse med her.

Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram har netop åbnet årets anden ansøgningsrunde, og dét er en af de største runder i programmets historie, målt på puljens størrelse.

Den store pulje er ensbetydende med, at der bliver plads til at støtte flere projekter, end GUDP gør i en normal ansøgningsrunde.

Baggrunden for den store pulje er, at GUDP denne gang også skal udmønte midler, der stammer fra aftalen om fordeling af forskningsreserven 2024.

De 170 mio. kr. er fordelt som følger:

  • Ordinær ansøgningsrunde: 100 mio. kr.
  • Særpulje for biosolutions: 45 mio. kr.
  • Særpulje for klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner: 15 mio. kr.
  • Særpulje for reduktion af madspild: 10 mio. kr.

I den ordinære ansøgningsrunde vil GUDP-bestyrelsen, i tråd med årets første runde, prioritere projekter der arbejder med reduktion af klimagasudledninger, reduktion af udledninger til vandmiljøet samt effektiv ressourceudnyttelse.

Bestyrelsens prioriteringer er rammesat af GUDP-strategien samt årets handlingsplan.

Se mere om GUDP´s strategi her

Se mere om GUDP´s handlingsplan 2024 her

Årets særpuljer

​​Den politiske aftale om fordeling af midler fra forskningsreserven i 2024 har allokeret et større millionbeløb til uddeling via GUDP. Derfor udbyder GUDP i forbindelse med denne ansøgningsrunde de tre ovenfor anførte særpuljer.

Fælles for de tre særpuljer er, at udviklings- og demonstrationsprojekter, der søges under puljerne, skal indeholde en forskningsaktivitet.

De projekter, der søges under særpuljerne, men som ikke opnår tilsagn under særpuljerne, vil automatisk blive taget i betragtning til tilskudsmidler fra GUDP´s ordinære pulje, såfremt projektansøgningerne opfylder de formelle krav (se nærmere herom under strategi og handlingsplan).

Særpulje: Biosolutions

Biosolutions dækker over anvendelsen af biologiske produkter til at udvikle innovative løsninger. I GUDP´s særpulje for biosolutions kan projekter søge tilskud til forskning, udvikling og demonstration af nye løsninger og teknologier inden for biosolutions.

Projekterne kan eksempelvis understøtte udviklingen af biobaserede ingredienser og fermenteringsteknologi, bioraffinering, industrielle enzymer, biobaseret foder, plante- og frøforædling, bioenergi og biobaserede miljøteknologier.

Projekterne søges som udviklings- og/eller demonstrationsprojekter med forskningsandel inden for biosolutions, og skal leve op til GUDP’s formål og kriterier for grøn og økonomisk effekt, projektkvalitet og projektteamets sammensætning.

Puljens størrelse udgør ca. 45 mio. kr.

Særpulje: Klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner

Den grønne omstilling af fødevaresystemerne er afgørende for dansk klimahandling.

Formålet med indsatsen er at fremme sunde, klimavenlige fødevarer og foder og derved understøtte den grønne omstilling af fødevaresystemer. Dette gælder alle former for fødevarer og foder, herunder produkter fremstillet af planter, spiselige svampe, alger osv.

Projekterne søges som udviklings- og/eller demonstrationsprojekter med forskningsandel inden for klimavenlige fødevarer, fødevaresystemer og alternative proteiner.

Puljens størrelse udgør ca. 15 mio. kr.

Særpulje: Reduktion af madspild

I GUDP´s særpulje for reduktion af madspild kan projekter søge tilskud til forskning og udvikling af løsninger, der kan bidrage til at reducere madspild og fødevaretab. Dette gælder reduktion af madspild i de private hjem, i landbruget, fødevareindustrien og detailhandlen, samt restaurations- og foodservicebranchen.

Projekterne søges som udviklings- og/eller demonstrationsprojekter med forskningsandel inden for reduktion af madspild.

Puljens størrelse udgør ca. 10 mio. kr.

Deltag i GUDP´s informationsmøde

Hvis du er interesseret i at høre mere om GUDP, hvad programmet støtter, og hvordan du søger projekttilskud, så kan du deltage i et digitalt informationsmøde, der afholdes:

Fredag den 21. juni 2024 fra 10 – 12:30

På mødet vil du modtage generel information om programmet samt specifik information om ansøgningsrunden samt ansøgningsmaterialet, og så vil der naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan deltage i informationsmødet ved at klikke her

I tvivl om, at dit projekt er relevant?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din idé lever op til kriterierne for at modtage projekttilskud fra GUDP, så er du altid velkommen til at sende GUDP-sekretariatet en kort projektbeskrivelse.

Derefter vil vores sagsbehandlere vende tilbage med kvalificeret vejledning, og måske skubbe din idé tættere på virkeligheden.

Din projektbeskrivelse skal udfyldes i vores formular, og må højst fylde én side.

Formularen til projektbeskrivelsen finder du her

Abonnér

Ansøgningsrunde 2-2024 - tilmeld dig informationsmøde her