Ny ansøgningsrunde i GUDP er åben: 100 mio. kr. til grøn omstilling i fødevaresektoren

08-01-2024

Nu er det igen muligt at søge om tilskud til projekter, der har fokus på den grønne omstilling af fødevaresektoren i Danmark I 2024 vil GUDP-bestyrelsen bl.a. have fokus på klima, reduceret udledning til vandmiljøet og effektiv ressourceudnyttelse. Ansøgningsfristen er torsdag den 29. februar.

Årets første ansøgningsrunde i GUDP er åben og klar til at modtage ansøgninger. Puljen forventes at være ca. 100 mio. kr.

Et nyt år i GUDP er samtidig ensbetydende med en ny handlingsplan. Det er vigtigt for kommende ansøgere, da handlingsplanen, sammen med GUDP’s strategi 2023-2027, sætter rammen for bestyrelsens prioriteter i årets to ordinære ansøgningsrunder.

Af handlingsplanen for 2024 fremgår det bl.a., at bestyrelsen vil understøtte den grønne omstilling af landbrugs- og fødevareerhvervet samt udviklingen af løsninger, der fremmer en klimaneutral fødevareproduktion, hvorfor bestyrelsen vil prioritere projekter med direkte, målbare klimaeffekter.

Vandmiljøet vil ligeledes have en fremtrædende rolle i bestyrelsens fokus for 2024, og bestyrelsen vil derfor prioritere projekter, der reducerer udledning af kvælstof, fosfor og pesticider til vandmiljøet.

Endelig ønsker bestyrelsen at prioritere projekter, der understøtter løsninger til bedre ressourceudnyttelse og mindre madspild.

Her kan du læse GUDP´s Handlingsplan for 2024

Her kan du læse GUDP´s strategi 2023-27

GUDP´s første ansøgningsrunde i 2024 har ansøgningsfrist torsdag den 29. februar kl. 12:00 (middag).

Du finder indkaldelsen til ansøgningsrunden her

Deltag i GUDP´s informationsmøde

Hvis du er interesseret i at høre mere om GUDP, hvad programmet støtter, og hvordan du søger projekttilskud, så kan du deltage i et digitalt informationsmøde, der afholdes:

Onsdag den 24. januar 2024 fra 10 - 12

På mødet vil du modtage generel information om programmet samt specifik information om ansøgningsrunden samt ansøgningsmaterialet, og så vil der naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan deltage i informationsmødet ved at klikke her

I tvivl om, at dit projekt er relevant?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din idé lever op til kriterierne for at modtage projekttilskud fra GUDP, så er du altid velkommen til at sende GUDP-sekretariatet en kort projektbeskrivelse.

Derefter vil vores sagsbehandlere vende tilbage med kvalificeret vejledning, og måske skubbe din idé tættere på virkeligheden.

Din projektbeskrivelse skal udfyldes i vores formular, og må højst fylde én side.

Formularen til projektbeskrivelsen finder du her

Abonnér