Tilpasninger i GUDP’s ansøgningsmateriale for runde 1-2024

09-02-2024

GUDP-sekretariatet har foretaget tilpasninger i ansøgningsmaterialet for runde I 2024.

GUDP-sekretariatet har foretaget nogle tilpasninger i ansøgningsmaterialet for runde I 2024. Det drejer sig om en tilføjelse af en erklæring for private forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner, en præcisering af at projektaktiviteter først kan påbegyndes ved tilsagn til projektet, samt en tilpasning af udgiftsposter i budgetskemaet. GUDP’s vejledning og tilhørende skemaer på Tilskudsportalen, er derfor blevet opdateret.

Tilpasninger er foretaget i skema A, B og C.

Hvis du allerede har udfyldt ansøgningsmaterialet før opdateringen, skal du ikke starte forfra. Du kan dog evt. i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive kontaktet for yderligere oplysninger. I så fald hører du fra GUDP-sekretariatet.

Du kan stadig nå at søge
Har du en god ide til et GUDP-projekt, kan du stadigvæk nå at søge. Puljen er på ca. 100 mio. kr.

GUDP´s første ansøgningsrunde i 2024 har ansøgningsfrist torsdag den 29. februar kl. 12:00 (middag).

Hvordan du søger om tilskud til et GUDP-projekt, kan du læse om her

Abonnér