Nu kan du ansøge under første opslag i EU-partnerskabet AGROECOLOGY

15-02-2024

I dag, d. 15. februar 2024, åbnes det første opslag fra EU-partnerskabet AGROECOLOGY under titlen ”Fostering agroecology at farm and landscape levels”.

Målet med opslaget er at finansiere tværfaglige forsknings- og innovationsprojekter, der adresserer overgangen til agroøkologi* i både konventionelle og økologiske landbrugssystemer.

I forbindelse med opslaget udbyder GUDP en samlet pulje på 500.000 €, som er åben for danske forsknings- og selvejende institutioner, brancheorganisationer, foreninger, virksomhedsregistrerede personer og private virksomheder.

Projekterne skal ansøges i samarbejde med deltagere fra minimum 3 partnerskabslande, der hver får deres del af projektet finansieret fra deres egne lande.

Projekter i opslaget forventes at undersøge og implementere agroøkologi på to geografiske niveauer:

  • Tema 1: På gårdsniveau og dets umiddelbare omgivelser
  • Tema 2: På landskabs- eller territorieniveau

GUDP’s prioritering under dette opslag er at fremme forskningsbaseret viden og teknologier, som understøtter fortsat vækst og udvikling af økologisektoren, samt styrker økologiens troværdighed, bæredygtighed og bidrag til samfundsgoder.

Projekterne skal demonstrere en tværfaglig og integreret fremgangsmåde med fleraktørperspektiv og de skal gerne samle forskellige aktører efter living lab-tilgangen**.

For at få del i opslaget, skal deltagere lave en præ-registrering senest den 26. april 2024, mens den fulde ansøgning skal indsendes senest den 19. september 2024

Yderlige ansøgningsmateriale findes her

*Agroøkologi er multifacetteret og inkluderer videnskab, praksis og sociale bevægelser stærkt forbundet til den lokale kontekst og tradition. Integration, diversificering, robusthed og produktivitet er nogle af nøgleelementerne i agroøkologi.

**Living Labs er en forsknings- og udviklingsmetode, der med fordel kan anvendes ved f.eks. udvikling af ny teknologi. Metoden adskiller sig fra de traditionelle udviklingsmetoder, hvor udviklingen af ny teknologi sker i lukkede laboratorier og fjernt fra brugerne og andre aktørers dagligdag. Med Living Labs bliver slutbrugeren af et givent produkt eller teknologi inddraget allerede i udviklingsfasen.

Abonnér