Retningen for GUDP er fastlagt – ny fireårig strategi ser dagens lys

10-05-2023

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram har fået en ny strategi. Dermed er retningen for bestyrelsens arbejde såvel som kriterier til nye projekter de kommende fire år lagt.

Den danske fødevareproduktion skal være klimaneutral, tage hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd, samtidig med at den er rentabel og producerer sunde, sikre og velsmagende fødevarer.

Dét er visionen bag den nye strategi for GUDP, der sætter retningen og rammerne for bestyrelsens arbejde de kommende fire år.

”I den nye strategi fastholder vi et solidt fokus på udvikling af klimaneutrale og miljøvenlige løsninger. Samtidig har vi lagt op til et større fokus på arbejdet med værdikæden, og reduktion af madspild og markedets efterspørgsel får en mere fremtrædende rolle i udvælgelsen af nye projekter” udtaler formand for GUDP-bestyrelsen Mikael Thinghuus og fortsætter:

”Med den nye strategi har bestyrelsen, der tiltrådte arbejdet i fjor, nu sat sit eget præg på programmets prioriterede indsatsområder. Dermed har vi fået et strategisk fundament, der afspejler den nye bestyrelses fokusområder, på plads”.

Arbejdet med den nye strategi indledtes allerede i februar 2022 under GUDP-konferencen, hvor den daværende bestyrelse indhentede forslag og ideer fra GUDP´s centrale interessenter, suppleret med en høring af relevante myndigheder og interessenter inden for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri-, akvakultur- og miljøsektoren.

Nye indsatsområder

De strategiske mål for GUDP afspejles som ni konkrete grønne og økonomiske indsatsområder inden for klima, natur- og miljøbeskyttelse, fremtidens fødevareproduktion og økonomisk vækst. Indsatsområderne dækker over:

  • Begrænset udledning af klimagasser fra fødevareerhvervet
  • Klimatilpasninger
  • Reduceret påvirkning af miljøet fra kvælstof, fosfor og pesticider
  • Øget natur og biodiversitet
  • Bedre dyrevelfærd
  • Fremtidens proteiner og fødevareingredienser
  • Cirkulært ressourceforbrug og begrænset madspild
  • Projektvirksomhedernes provenu
  • Videre økonomisk effekt

Som det har været gældende hidtil, holder bestyrelsen et skarpt fokus på ”den dobbelte bundlinje”. Det betyder, at alle GUDP-projekter skal bidrage til både grøn og økonomisk bæredygtighed i fødevareerhvervet.

Grøn bæredygtighed betyder, at produktionen – hele vejen fra primærleddet over forarbejdning til forbrugeren – sker med hensyntagen til klima, miljø, natur, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sundhed, mens økonomisk bæredygtighed betyder, at virksomheder og erhverv får øget vækst og beskæftigelse, forbedret arbejdsmiljø samt konkurrenceevne til gavn for hele samfundet.

Den nye strategi gælder for en fireårig periode, og løber frem til og med 2027. Strategien udmøntes i konkrete etårige handlingsplaner, der danner grundlaget for programmets ordinære ansøgningsrunder.

Du kan læse hele strategien her

Abonnér