Årsberetning 2022: For den klimavenlige og bæredygtige fødevareproduktion

17-05-2023

Ud af 143 ansøgninger om tilskudsmidler valgte bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram at give tilsagn for i alt 227,8 mio. kr. til 39 projekter i 2022.

Bestyrelsen ser med tilfredshed tilbage på 2022, hvor begrænset klimapåvirkning, bæredygtig ressourceudnyttelse samt skånsomme produktionsmetoder og dyrevelfærd har været blandt de mest prioriterede indsatsområder i GUDP’s udvalgte projekter.

Igen i 2022 har bestyrelsen stillet krav til, at ansøgere angiver projektets direkte eller indirekte klimaeffekt. Det er derfor glædeligt, at 54 procent af projekterne har angivet, at det primære indsatsområde for projektet, er at begrænse klimapåvirkningen. 

Selvom det er 19 procent lavere end i 2021, så er det overordnet set tilfredsstillende, idet indsatsen på andre vigtige områder er øget. Det gælder eksempelvis bæredygtig ressourceudnyttelse, hvor der ses en stigning på 17 procent i 2022, mens indsatsen for skønsomme produktionsmetoder og dyrevelfærd er steget med 15 procent.

En positiv udvikling, der kan tilskrives initiativrige og virkelystne drivkræfter bag projekterne.

For at fremme en dansk fødevareproduktion, der er mere klimavenlig og bæredygtig, kræver det nemlig, at der er ambitiøse og nytænkende mennesker, der har lyst til at søge tilskud til deres innovative projekter. Om det udtaler formand for GUDP-bestyrelsen Mikael Thinghuus:

”Jeg bliver stadig overrasket over den idérigdom og kvalitet, der præger ansøgningerne. Det er godt for Danmark, og det er i særdeleshed godt for vores planet”.

Du kan læse hele årsberetningen her

Ser fremtiden grøn ud?

I år udgav FN’s klimapanel deres hovedrapport, hvor det korte og kontante budskab lød: Gør noget nu, ellers er det for sent.

Ifølge bestyrelsesformanden for GUDP Mikael Thinghuus, så bidrager GUDP-projekterne til at lyse det mørke fremtidsbillede op.

”Mængden og kvaliteten af projekter er en sund modvægt til det ind i mellem temmelig mørke fremtidsbillede, som dominerer den offentlige debat” udtaler Mikael Thinghuus og fortsætter:

”Der er desværre al mulig god grund til at være bekymret over fremtiden – men hvis bekymringerne kun fører til mismod og ikke til nytænkning og virkelyst, risikerer de at blive selvforstærkende”, siger han.

Siden 2010 har GUDP støttet 604 projekter med over 3 mia. kroner. Hver en krone og hvert et projekt med det tilfælles at forsøge at skabe grøn og økonomisk bæredygtighed i Danmark og dermed også en grønnere fremtid.

Ny strategi til at sikre grøn udvikling 

2022 var også året, hvor GUDP fik en ny bestyrelse bestående af otte profiler fra vidt forskellige områder i fødeerhvervet.

Men inden der blev sagt farvel til den forhenværende bestyrelse, var deres sidste opgave at overlevere udkastet til den nye strategi for GUDP, som skal strække sig hen over de næste fire år. 

Strategien er herefter færdigformuleret af den nye bestyrelse og offentliggjort primo maj 2023.

Du kan læse den nye strategi her

Om GUDP

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er en erhvervsstøtteordning, der understøtter den grønne omstilling i stort set alle hjørner og afkroge af det danske fødevaresystem – fra primærproduktion i landbrug, fiskeri og akvakultur over forarbejdning til afsætningsledet.

GUDP administreres af et sekretariat i Landbrugsstyrelsen, der varetager de daglige opgaver med administration af programmet, bestyrelsesbetjening, udbetalinger, dialog med ansøgere og projekter mv.

Abonnér