Første opslag i ”Green ERA Hub” er åben

26-06-2023

Med udgangspunkt i fødevareerhvervets grønne omstilling, kan du nu søge om støtte ved GUDP til deltagelse i det fælles europæiske call ”Green ERA Hub”, og dermed få mulighed for samarbejde og videndeling med førende specialister i andre EU-lande.

GUDP har mulighed for at understøtte dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingsarbejde, hvor fokus er på den grønne omstilling af fødevareerhvervet, og hvor projektets formål samtidig falder inden for rammen af GUDP´s strategi.

Dét er netop målet med det første opslag i Green ERA-HUB, der har som mission at bygge et bæredygtigt og robust fødevaresystem.

Derfor har programmet inviteret eksperter, innovatører og visionære kræfter til at bidrage til programmets mission.

Du kan se programmets indkaldelse her

I forbindelse med call´et udbyder bestyrelsen for GUDP en samlet pulje på 750.000 €. 

Green ERA-HUB

Opslaget i Green ERA-HUB sætter fokus på fire forskellige problemstillinger i fødevaresystemet:

  1. Enhance fertilizer efficiency and reduce fertilizer use
  2. Increase European protein self sufficiency
  3. Mitigate GHG emissions in agricultural and food system
  4. Sustainable energy use and production in agri-food systems
     

Opslaget er åbent for forsknings- og selvejede institutioner, brancheorganisationer, foreninger, virksomhedsregistrerede personer og private virksomheder

For at få del i opslaget, skal deltagere lave en præ-registrering senest den 20. juli 2023, mens den fulde ansøgning skal indsendes senest den 7. september 2023.

Se mere om, hvordan du søger tilskud her

Abonnér