Rekordstor søgning til midler målrettet forskning i økologisk jordbrug

27-05-2022

25 projekter har tilsammen søgt om 141 mio. kr. fra GUDPs økologiske udviklings- og demonstrationspulje Organic RDD, der i år rummer 50 mio. kr. Ansøgningerne vil nu blive grundigt vurderet af ICROFS, før GUDP-bestyrelsen til efteråret vil tage stilling til, hvilke projekter der skal have tilskud.

Interessen for at søge støtte til forskning, udvikling- og demonstration af økologisk jordbrug har igen i år været stor. 25 projekter havde søgt om sammenlagt 141 millioner kroner fra Organic RDD-puljen, da ansøgningsfristen udløb den 3. maj.

I løbet af en femårsperiode er det samlede ansøgningsbeløb vokset med cirka 90 mio. kroner, og antallet af ansøgere er vokset fra 11 til 25 forskningsprojekter. Ikke mindst er der sket en stor stigning af ansøgninger under den nye Organic RDD8-pulje, hvor hovedeffekterne er økologiens bidrag til samfundsgoder, såsom biodiversitet, klima, miljø og dyrevelfærd.

”Det brede ansøgningsfelt understreger behovet og interessen for at udvikle økologisektoren og dens bidrag til samfundsgoder.  ICROFS glæder sig til at støtte mere forskning, innovation og udvikling af økologien og at samarbejde med landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, myndigheder og forskere, som alle er integrerede parter i projekterne”, fortæller Centerleder for ICROFS, Jakob Sehested.

Ansøgningerne vil nu blive grundigt vurderet af internationale eksperter, og projekterne kan vente at få svar på deres ansøgning sidst på året, når GUDP-bestyrelsen har taget endelig stilling til ansøgningerne.

Organic RDD – innovation, vækst og troværdighed

ICROFS koordinerer på vegne af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og i tæt samarbejde med GUDP den danske økologiforskningspulje Organic RDD. De økologiske forskningspuljer har været en hjørnesten i udviklingen af nye produkter og metoder i den økologiske sektor.

Indholdet af Organic RDD 8-opslaget er besluttet af ICROFS’ bestyrelse og tager udgangspunkt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021. Forsknings- og udviklingsstrategien er udarbejdet af ICROFS med bred inddragelse af erhverv industri, organisationer, forbrugere, forskningsmiljøer og myndigheder.

Fakta

GUDP: Grønt udviklings- & Demonstrationsprogram

ICROFS: International Center for Research in Organic Food Systems (Internationalt Center for Forskning I Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer)

Organic RDD: Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram

Abonnér