Se listen: Disse projekter har fået tilsagn om projekttilskud fra GUDP i første halvår 2022

03-06-2022

Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram (GUDP) har afsluttet årets første ansøgningsrunde, og har nu givet 10 projekter tilsagn om projekttilskud for lige knap 50 mio. kr.

Der var igen mange bud på nyskabende løsninger til grøn produktion af fremtidens fødevarer, da GUDP gennemførte årets første ansøgningsrunde. Hvad projekterne konkret vil bidrage med til fødevareproduktionen, vil vi løbende fortælle om her på siden. Indtil da kan du længere fremme danne dig et overblik over de 10 projekter, der har fået tilsagn om projekttilskud i årets første runde.

GUDP giver tilskud til udviklings-, demonstrations- og netværksprojekter indenfor hele fødevareklyngen, og yder tilskud til projekter fra primærproduktionen til lands eller til vands, over teknologiudvikling, forædling og forarbejdning til afsætningsledet.

Hent projektoversigt her

Disse projekter fik tilsagn i runde 1-2022:

KRABFISK

Projektet KRABFISK vil udvikle nye anvendelsesmuligheder for strandkrabben, der kan betegnes som en overset ressource i det danske Bælthav. Endvidere skaber for mange strandkrabber miljømæssige problemer ved bl.a. at spise ålegræs, fiskeyngel og bundnære arter såsom muslinger.

Forventet tilsagn

7.432.077 kroner

 

Velfærdshønen

Brystbenbrud er det største velfærdsproblem i den nuværende ægproduktion – uagtet om der er tale om skrabe-, frilands- eller økologiske æg. Projektet Velfærdshønen vil finde en løsning til at komme problemet til livs og derigennem forbedre hønens velfærd.

Forventet tilsagn

7.906.174 kroner

 

RAPS

Den proteinrige plante, raps, der dyrkes i Danmark, er allerede udbredt – bl.a. som foder til malkekvæg. Imidlertid er rapsen ikke ideel som foder til grise, hvilket projektet RAPS håber at ændre på ved at optimere protein- og fosfortilgængeligheden i rapskager og –skrå.

Forventet tilsagn

3.318.258 kroner

 

ANAKORN

Analyser af kornkerner efter høst forventes at kunne afsløre, om en afgrøde har manglet næringsstoffer under væksten. Den viden kan bruges til at optimere de følgende års gødningsplaner. Dog mangler et værktøj til at kunne analysere kernerne nemt og billigt, hvilket projektet ANAKORN vil forsøge at udvikle.

Forventet tilsagn

5.117.878 kroner

 

METAKS

Projektet vil medvirke til at måle metanemissionen fra kvæg med henblik på at implementere foderadditiver til reduktion af metanemissionen fra koen. Det vil give et unikt forsøgssetup til at afprøve og optimere tildelingen af foderadditiver under praksisforhold.

Forventet tilsagn

6.878.327 kroner

 

New Microbial consortia for control of fungal diseases in cereals

Projektet vil udvikle nye bæredygtige mikrobielle biofungicider til bekæmpelse af svampesygdomme i kornafgrøder og teste deres effekt i hvede og byg. Projektet forventer at indsatsen vil resultere i nye produkter, der kan hjælpe landbrugeren med at kontrollere svampesygdomme i marken.

Forventet tilsagn

6.006.174 kroner

 

BioSubstrate 2.0

Projektet vil udvikle et nyt produkt, der kan erstatte jordforbedringsmidlet sphagnum, da klimabelastningen fra sphagnum er tung og regenereringen langsom. Projektets mål er at substituere 50% af sphagnum-forbruget i Danmark frem mod 2030.

Forventet tilsagn

7.845.056 kroner

 

Ny teknologi til saltning

Projektet vil med sin nye patenterede proces til saltning udvikle maskine og teknologi, der kan udbredes til større dele af fødevarebranchen, hvor saltning anvendes som konserveringsmetode. Denne nye saltningsmetode vil tilvejebringe en hurtigere metode til stabilisering af råvarer.

Forventet tilsagn

3.691.000 kroner

 

CROPDRONE

Projektet vil udvikle en fuldautomatisk drone løsning, der kan udføre præcisions- og pletsprøjtning på markafgrøder. Målet er, at CROPDRONE bliver i stand til at kortlægge behovet for sprøjtning i marken og præcisere brugen af sprøjtemiddel på områder helt ned til 5 cm2.

Forventet tilsagn

6.626.392 kroner

 

PLANTASTISK

Plantastisk vil udvikle nye og bæredygtige plantebaserede fiskealternativer. Projektet omfatter udvikling af innovative ingrediensløsninger, og bygger på nye ideer indenfor proces- og produktudvikling med fokus på tekstur, smag, udseende og næringsværdi.

Forventet tilsagn

1.931.480 kroner

Abonnér