Økologipulje på 50 millioner åbner for ansøgninger

14-01-2022

I samarbejde med ICROFS har GUDP netop åbnet for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for yderligere at understøtte økologiens bidrag til klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd og human sundhed og dermed Danmarks ambitioner for fortsat udvikling og vækst af økologisektoren.

Dansk økologi har været præget af udvikling, innovation og høj vækst, og Danmark har en stærk international position på området. Det skyldes ikke mindst forskning og innovation, som løbende har understøttet den økologiske sektor, bl.a. gennem det økologiske Forsknings-, Udviklings-, og Demonstrationsprogram Organic RDD.

Folketingets partier har afsat 50 mio. kr. fra forskningsreserven i 2022 til økologiforskning.

”Vi glæder os til at støtte nye forskningsprojekter, der udvikler økologien og udvider samarbejdet mellem landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, myndigheder og forskere, som alle er vigtige parter i økologiforskningen,” siger Jakob Sehested, centerleder for ICROFS.

Bæredygtighed, Innovation, Vækst og Troværdighed

Indholdet af Organic RDD 8-opslaget er besluttet af ICROFS’ bestyrelse og tager udgangspunkt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021. Forsknings- og udviklingsstrategien er udarbejdet af ICROFS med bred inddragelse af erhverv, industri, organisationer, forbrugere, forskningsmiljøer og myndigheder.

Forsknings- og udviklingsstrategiens seks fokusområder adresserer centrale udfordringer og potentialer med henblik på at understøtte en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor, imødekomme forbrugernes og samfundets forventninger til sunde kvalitetsfødevarer, og ikke mindst at bidrage til bæredygtighed og samfundsgoder.

De seks fokusområder

ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021 adresserer gennem seks fokusområder de centrale udfordringer og potentialer i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. I strategien er de enkelte fokusområder beskrevet i detaljer.

Til Organic RDD 8 kan der søges indenfor for alle seks fokusområder, men der ønskes især projekter, der tager udgangspunkt i eller integrerer fokusområderne:

  • FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER
  • KLIMA OG MILJØ

Med de udfordringer, den økologiske landmand og de økologiske virksomheder står overfor i forhold til de øvrige fire fokusområder:

  • CIRKULÆR BIOØKONOMI
  • BIODIVERSITET
  • SUNDHED OG VELFÆRD
  • ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ

Organic RDD 8-opslaget har følgende fire centrale succeskriterier: 

  • BÆREDYGTIGHED – projekterne skal bidrage til bæredygtige produktionssystemer, som beskytter klima og miljø, baserer sig på recirkulering og bæredygtig ressourceudnyttelse, samt understøtter en høj grad af biodiversitet, dyrevelfærd og sundhed for jord, planter, dyr og mennesker
  • INNOVATION – projekterne skal bidrage til innovative produktionssystemer, der imødekommer forbrugernes og samfundets efterspørgsel på økologiske varer
  • VÆKST – projekterne skal bidrage til produktive og effektive produktionssystemer, som understøtter fortsat bæredygtig vækst i den økologiske produktion
  • TROVÆRDIGHED - projekterne skal bidrage til økologiens troværdighed i forhold til de grundlæggende principper og bidraget til samfundsgoder som beskyttelse af klima, miljø og drikkevand, samt en høj grad af biodiversitet og dyrevelfærd

Abonnér