Et særligt surmælksprodukt skal reducere landbrugets forbrug af antibiotika

2020

GUDP-projektet CalfCare udvikler et gør-det-selv-system til landmænd, så de kan producere en særlig yoghurt til deres kalve. Den skal forbedre dyrenes sundhed, halvere dødeligheden og mindske forbruget af antibiotika.

Ved hjælp af specielle mælkesyrebakterier vil udviklingsprojektet CalfCare styrke spædkalves modstandsdygtighed overfor sygdomme i stedet for at behandle dem, når de først er blevet syge.

Projektet forventer, at kvægbrugerne på den måde kan halvere forekomsten af diarré hos kalvene og spare et ton antibiotika om året:

”I projektet udvikler vi et mikromejeri, som landmændene selv kan etablere i deres besætninger. Ved hjælp af fermentering kan de fremstille et yoghurtprodukt til kalvene, som vil indeholde en helt ny type mælkesyrebakterier. Det skal styrke spædkalvenes immunforsvar og dæmme op for sygdomme fremkaldt af bakterier som E. coli og Salmonella,” forklarer projekt-leder i CalfCare seniorforsker Søren Aabo fra Danmarks Tekniske Universitet.

For høj kalvedødelighed

Danske landmænd bruger hvert år op imod to et halvt tons antibiotika alene til behandling af spædkalve. Der fødes omkring 800.000 kalve årligt, hvoraf cirka fem procent dør, inden de bliver otte uger gamle. En stor del af dødsfaldene skyldes sygdomme som diarre og lungebetændelse, der bliver behandlet med antibiotika.

Det store forbrug af antibiotika i landbruget har ført til udviklingen af antibiotikaresistente bakterier. Det er farligt både for dyr og mennesker at blive inficeret med resistente bakterier, som ikke kan behandles med antibiotika. Hvis vi også i fremtiden skal have virksomt antibiotika til rådighed, er det derfor nødvendigt at reducere forbruget ved at udvikle nye, antibiotikafrie behandlingsformer.

Vil udrydde Dublin-salmonella

Salmonella Dublin-bakterien er årsag til alvorlige sygdomsproblemerne i de danske kvægbesætninger. Ud over at gøre dyrene syge kan Salmonella Dublin også smitte mennesker gennem fødevarerne og forårsage dødelige infektioner:

”Symptomerne på Salmonella Dublin er diarre hos kalve. Men når mennesker smittes gennem kød, viser det sig ikke med diarre, men giver i stedet en alvorlig blodforgiftning. Dødeligheden ved smitte af Salmonella Dublin hos mennesker er derfor relativt høj. Cirka 15 procent af de smittede dør, og dødsfaldene ses ofte hos ældre og svækkede personer, forklarer Søren Aabo.

Trods en stor indsats for at udrydde bakterien, findes den stadig i op imod 200 danske besætninger.

"Vi håber derfor på, at man ved hjælp af de nyudviklede mælkesyrebakterier kan bidrage til at udrydde bakterien fra danske landbrug,” siger Søren Aabo.

GUDP støtter med 6,5 mio.

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP støtter udviklingsarbejdet i CalfCare med 6,5 mio. kr.

Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Thise Mejeri, Calvex og SEGES (Landbrug & Fødevarer).

Det forventes, at fermenteringssystemet er færdigudviklet i 2022 og vil blive taget i brug i 240 danske besætninger. Til en start vil CalfCare fokusere på det danske marked, men der er også et markedspotentiale i udlandet.

Fakta

Projekttitel

CalfCare Forebyggelse af alvorlig infektion og antibiotikaforbrug hos kalve med mælk fermenteret med specialiserede mælkesyrebakterier

Projektdeltagere

DTU, Københavns Universitet, SEGES (Landbrug & Fødevarer), Thise Mejeri, Calvex

Projektperiode

Oktober 2020 til marts 2022

Bevilget beløb

6.526.641 kroner