Lucerne har stort potentiale som proteinfoder til svin

2019

Projektet AlfaMaxBioraf vil optimere bioraffinering af forskellige lucernesorter og sikre højst muligt udbytte og kvalitet af det protein, som bliver udvundet.

Lucerne har potentiale til at blive en god, miljø- og klimavenlig proteinkilde til svinefoder, hvis det lykkes at bioraffinere afgrøden optimalt. Det er udgangspunktet for projektet AlfaMaxBioraf, som i 2018 fik bevilliget 4,7 millioner kr. i tilskud fra GUDP under den særlige pulje til fremme af grøn bioraffinering:

”Hjemmedyrket protein står højt på landmændenes ønskeliste og på politikernes dagsorden i disse år, fordi importeret soja udgør en væsentlig udgift både for landmanden, men også i klima- og miljøregnskabet.  EU har længe arbejdet på, at vi skal frigøre sig os fra import af soja, og i AlfaMaxBioraf vil vi derfor undersøge lucernes potentiale som en alternativ, klima-, og miljøvenlig proteinkilde,” siger leder af DLF’s Biotek afdeling Christian Sig Jensen, som er projektleder for AlfaMaxBioraf.

Mere protein per hektar

Projektet AlfaMaxBioraf vil forsøge at forbedre proteinudbyttet i bioraffineret lucerne. Det skal ske ved en indsats på tre forskellige områder.

For det første skal der laves sortsforsøg, som kan vise, om der er forskel mellem forskellige lucernesorter, når det gælder proteinudbytte og -kvalitet. For det andet vil projektet forbedre den mekaniske teknologi til at trække den proteinholdige juice ud af planten, og endelig skal enzymers rolle under vejs i raffinerings-processen undersøges nærmere.

Nye studier viser, at naturlige enzymer i grønne afgrøder som lucerne krydsbinder proteinet til fiberdelen ved iltning. Det komplicerer mulighederne for at ekstrahere den potentielt tilgængelige mængde protein. Et af målene i projektet er at reducere denne enzymaktivitet og forbedre opdelingen mellem protein og fiber ved hjælp af nye separationsteknologier, så det bliver muligt at trække mere protein ud.

Lucerne kan overgå soja

Lucerne har tidligere været en almindelig afgrøde, der blev dyrket som kvægfoder. Det kræver imidlertid en drøvtyggermave at fordøje plantedelene og få fuldt udbytte af proteinindholdet, men med bioraffinering kan lucernens høje indhold af protein også blive tilgængeligt for enmavede dyr:

”Når nu lucerne for alvor kommer i fokus igen, så hænger det sammen med, at forsøg gennem de sidste par år har vist, at man kan raffinere proteinet i bladmassen og opnå en proteinmængde og -kvalitet, der er fuldt på højde, ja i visse tilfælde sågar overstiger sojas. Læg dertil, at lucerne er en nøjsom og miljøvenlig afgrøde, der også har en ganske flot klimaprofil, når den dyrkes under danske forhold,” forklarer Christian Sig Jensen.

Fakta

Projekttitel

AlfaMaxBioraf - maksimering af bioraffineret grøn proteinudbytte fra lucerne

Projektdeltagere

DLF, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Sicca-Dania, AlfaLaval

Projektperiode

April 2019 til marts 2022

Bevilget beløb

4.735.258 kroner