App til svineproducenter skal forbedre dyrevelfærden

2018

Datadreven overvågning af svins vand- og foderindtag skal forudsige sygdomme blandt dyrene langt hurtigere end i dag, så spredningen mindskes. Det skal øge dyrevelfærden, sænke antibiotikaforbruget og dødeligheden i svinebesætningerne.

Datadreven overvågning af svins vand- og foderindtag skal forudsige sygdomme blandt dyrene langt hurtigere end i dag, så spredningen mindskes. Det skal øge dyrevelfærden, sænke antibiotikaforbruget og dødeligheden i svinebesætningerne.

Svineproduktion har været en central brik i dansk landbrug i mange år, og det er en af vores helt store eksportsucceser. Der er dog bred enighed om, at der stadig kan gøres meget for at løse udfordringer i svineproduktionen. Svinebranchen har en målsætning om at øge dyrevelfærd, mindske medicinforbrug og forbedre økonomien for den enkelte svineproducent.

Svineproduktion sker i dag i store og effektivt drevne besætninger. Svineproducenter har typisk 30 staldsektioner med 300 grise i hver sektion. Det betyder, at det kan være en udfordring at spotte fx sygdomsudbrud, før det spreder sig. Ved at udnytte data og teknologi til nye datadrevne værktøjer, kan svineproducenterne mere effektivt overvåge dyrene og på samme tid forbedre dyrevelfærden, så ingen dyr lider unødig last selv i store besætninger.

Et projekt støttet af GUDP vil udvikle en softwareplatform til at indsamle og omsætte sensordata fra svinebedrifter til hjælp for landmanden.

De indsamlede data kommer fra fx vandmålere, fodringsanlæg og klimasensorer, hvor landmanden bliver alarmeret, når der er udsving. Landmanden får en prioriteret liste med sandsynlige årsager til udsvinget, fx udbrud af diarre, og registrerer efterfølgende, hvad årsagen faktisk viste sig at være.

På baggrund af landmandens registreringer tilpasses systemet løbende til den enkelte bedrift, så det hele tiden bliver klogere og mere præcist - derfor har projektet også fået navnet IQinabox:

”Eksisterende forskning har allerede bevist sammenhængen mellem indtaget af foder og vand og svins helbredsstilstand. Men først nu er den nødvendige teknologi tilgængelig, så den kan rulles ud til svineproducenterne uden at være teknisk eller økonomisk krævende", forklarer Thomas Nejsum Madsen, der er projektleder for IQinaBox.

Hurtigere behandling

Infektioner spredes nemt imellem dyrene i en besætning – derfor er der et stort incitament til at lokalisere syge grise så hurtigt som muligt, så man undgår yderligere spredning af sygdommen og eventuelle dødsfald.

Holdet bag IQinaBox mener, at de med overvågning af vand og foderindtag vil være i stand til at forudse visse sygdomme halvandet døgn tidligere end i dag, hvilket kan være med til at sænke antibiotikaforbruget:

”Når vi opdager sygdomme hurtigere, så kan dyrene behandles med et lavere medicinforbrug, og vi undgår at smitte resten af besætningen. Derfor har vi også en klar målsætning om, at vores forskning skal mindske antibiotikaforbruget i svinebesætninger,” siger Thomas Nejsum Madsen.

Ud over sygdomsudbrud forventer projektet også at systemet kan advare svineproducenten om mistrivsel blandt svinene i øvrigt. Det kan være udbrud af halebid eller svigt i foderforsyningen.

App forventes klar i år 1

Sundhed i svinebesætninger er af stor betydning for både dyrevelfærd og landmandens bundlinje.  Derfor er der også stor interesse for datadrevne værktøjer, der kan gøre hverdagen nemmere for svineproducenterne. Og de behøver ikke at vente længe, lover Thomas Nejsum Madsen:

”Allerede inden for det første år regner vi med at have en app klar til markedet baseret på overvågning. Derefter videreudvikles systemet med faktiske data fra de virkelige brugssituationer.” fortæller Thomas Nejsum Madsen.

Alle data fra overvågning bliver samlet ind på en central database, der fra projektets 2. år også bliver suppleret med data fra 5 teststalde, hvor systemet valideres og nye sensorer afprøves.

Fakta

Projekttitel

IQinABox - videnskabeligt baseret overvågning af svin i vækst

Projektdeltagere

Nejsum ApS, Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Landbrug og Fødevarer, SEGES

Projektperiode

August 2018 til juli 2022

Bevilget beløb

10.909.589 kroner