Præ- og probiotika skal give dambrugsfisk sunde tarme

2017

Dambrugsfisk skal fodres med præ- og probiotika for at booste deres immunforsvar. Forhåbningen er, at det kan hjælpe til at optimere produktiviteten og nedbringe dødeligheden og forbruget af antibiotika. Samtidig kan det vise sig vigtigt til at hjælpe et forestående foderskifte i branchen på vej.

Fiskeopdrættet i Danmark oplever fra tid til anden sygdomsudbrud, hvor infektioner nedsætter både produktiviteten og dyrevelfærden. Derfor skal et nyt projekt nu forsøge at minimere udbruddene ved at give danske fisk sundere tarme.

Idéen er at anvende præbiotika og probiotika i fiskefoder, som skal styrke fiskenes modstandskraft overfor sygdomsfremkaldende bakterier. Projektet ledes af Københavns Universitet, som samarbejder med BioMar, der er en af verdens førende producenter af fiskefoder:

”Det hele handler om, at fisk gerne skal vokse godt og hurtigt. Her er tarmslimhinden særligt vigtig, og den håber vi at kunne forbedre med præ- og probiotika,” forklarer Anders Miki Bojesen, professor i veterinær mikrobiologi ved Københavns Universitet og projektleder på projektet, som også gerne skulle hjælpe til at reducere antibiotikaforbruget.

Sundheden sidder i tarmen

Præ- og probiotika er kort sagt sundhedsfremmende additiver, der kan bidrage til at skabe en mere robust og alsidigt tarmmikrobiom. Forhåbningen er derfor, at man kan skabe fiskefoder med en sygdomsforebyggende effekt:

”Store dele af immunforsvaret og dermed sundheden er koblet op på tarmens tilstand. Det gælder både for mennesker og for dyr. Projektet her skal hjælpe os til generelt at blive klogere på fisketarmenes mikrobiom, samt mere specifikt på, hvordan tarmene reagerer på tilførslen af forskellige fodersammensætninger med præ- og probiotika,” forklarer Anders Miki Bojesen.

I akvakultur kæmper man altså særligt med rødmundsyge, som giver høj dødelighed og er årsagen til 90 procent af antibiotikaforbruget i dansk dambrug:

”Der skulle vi gerne kunne bidrage til, at fiskene undgår mange af de her infektioner, fordi de får en sundere tarm,” siger Anders Mike Bojesen.

Sunde bakterier kan hjælpe foderomstilling på vej

Akvakulturen står i disse år også over for nogle omstillinger. Produktionen er udfordret af, at det normale foder til opdrætsfisk – fiskemel og fiskeolie – i disse år er en mangelvare. Industrien afsøger derfor mulighederne for at bruge mere vegetabilsk foder, men det giver en række ernæringsmæssige udfordringer:

”Fiskene er jo vant til at æde andre fisk, så det er ikke helt optimalt at bruge vegetabilsk foder. Derfor er det ekstra vigtigt, at man får optimeret tarmsundheden hos fiskene, sådan det bliver nemmere for dem at omsætte vegtabilsk foder,” forklarer Anders Miki Bojesen

Optimering på alle leder og kanter

Allerede i efteråret 2017 gennemføres de første tests i BioMars forsøgsstation i Hirtshals. Og når man i mål med projektet, kan det altså have vidtrækkende positive konsekvenser:

”På alle leder og kanter handler projektet om at optimere produktionen af ørreder. Kan man sikre færre sygdomsudbrud vil det bidrage til bedre dyrevelfærd, større produktivitet og mindre foderspild. Det er dét, vi arbejder hen imod,” slutter Anders Miki Bojesen.

Fakta

Projekttitel

Forbedring af tarmsundhed i dambrugsfisk med præ- og probiotisk foder (Præ-Pro-Fisk)

Projektdeltagere

Københavns Universitet, BioMar A/S

Projektperiode

August 2017 til juli 2020

Bevilget beløb

3.315.445 kroner