Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano - MET-ANO

2016

Aarhus Universitet og Naturmælk samt en række andre økologiske virksomheder og Økologisk Landsforening er gået sammen om et nyt forskningsprojekt, der skal reducere metan i køers bøvser, som står for 40 pct. af dansk landbrugs drivhusgasser. Målet er at finde den optimale tilsætning af oregano til foder, som kan reducere metan-udslip fra malkekøer med op til 25 pct. og derved være til stor gavn for miljøet og det økologiske landbrug.

Hvis du kan forestille dig en ko, der står i en lufttæt kabine og spiser foder tilsat oregano og får målt sine bøvser, så har du billedet på den essentielle del af forskningsprojektet, hvis mål er at reducere metan-udslip fra køer.

Koens bøvser indeholder metan, der bliver produceret i vommen og er en stærk drivhusgas - ca. 25 gange stærkere end CO2. Metan-bøvsene er derfor en betydelig bidragsyder til den globale opvarmning. Sammenlagt står køernes bøvser for 40 pct. af dansk landbrugs udledning af drivhusgasser:

”Vi sigter efter at kunne reducere 25 pct. af koens metan-udslip ved at tilsætte oregano til foderet. Det vil være en betydelig del - både af koens metan-udslip, men også af landbrugets samlede bidrag til drivhuseffekten,” siger projektleder og seniorforsker ved Institut for Fødevarer, AU, Kai Grevsen.

En økologisk løsning

Der er allerede fundet en del foderløsninger til det konventionelle landbrug, der mindsker metan i koens vom. Men disse løsninger indeholder stoffer, som ikke er tilladte i økologiske landbrug. Derfor er forskerne på Aarhus Universitet og det økologiske mejeri, Naturmælk, gået sammen om at finde en økologisk løsning, der skal mindske produktionen af metan i koens vom. Kardinalpunktet i den økologiske løsning er de æteriske olier i oregano med stoffet carvacrol, der kan bekæmpe eller hæmme metan-producerende mikroorganismer i koens vom:

”Carvacrol findes i oreganoplantens æteriske olier. Olierne kender de fleste allerede. Det er nemlig de olier, som giver oregano duft og smag, og som vi kender som pizza-krydderi. Oreganoen der skal bruges her vil dog være en speciel art, der hedder ”græsk oregano”, og som har et højt indhold af æteriske olier og carvacrol. Det smager som oregano, men er meget stærkere,” siger Kai Grevsen.

Den græske oregano skal, på trods af navnet, produceres i Danmark. Men vigtigst af alt skal produktionen være økologisk og give et godt udbytte. Det skal høstes som hø eller ensilage eller tørres kunstigt, før det bliver til fodertilsætning. Det hjælper urteproducenten Urtefarm og gartneriet Sunny med at finde løsninger på. Det nye produkt, økologisk oregano-fodertilsætning, bliver i første omgang produceret som svar på Naturmælks efterspørgsel, men med potentiale for mange flere brugere også konventionelle landbrug.

Oregano kan føre til vækst og bedre mælk

Kai Grevsen er derfor optimistisk, hvad angår fremtidsudsigterne for oregano-fodertilsætning. Både i de konventionelle og økologiske landbrug:

”Hvis det virker godt, så er der potentiale for et meget stort marked. For det er jo ikke kun i Danmark, vi har kvæg. Det har man i hele verden,” siger Kai Grevsen der dog forudsiger, at det tager 3 til 4 år, før man kan få mælkeprodukter fra køer, som har spist oregano. Det skyldes, at foderet og mælken skal igennem mange tests, inden det kommer i produktion.

En af de mange ting, der skal testes, er koens mælk. Og der er allerede noget, der tyder på, at oregano kan højne kvaliteten og kvantiteten af koens mælkeproduktion. Ved at reducere metanproduktionen i koens vom vil der nemlig være mere energi tilovers til at producere mælk. Tre af Naturmælks producenter skal sammen med Økologisk Landsforening senere i projektet lave forsøg i praksis, og her vil der især blive målt på mælkens kvalitet, og om det kan lade sig gøre økonomisk.

Men ifølge Kai Grevsen vil den primære årsag til en udbredelse af foder tilsat oregano være effekten på klimaet. Mælkeproducenter tænker meget på miljøet og vil gerne brande sig som miljøvenlige.

Fakta

Projekttitel

Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano - MET-ANO

Projektdeltagere

AU FOOD, AU ANIS, Naturmælk, Frode Lehmann, Almende ApS, Laust Stenger, Økologisk landsforening, Urtefarm, Sunny ApS

Projektperiode

Januar 2016 til december 2019

Bevilget beløb

6.140.610 kroner