Next Generation Manure Ammonia Reduction Technology (ManUREA Technology)

2015

Fordampning af ammoniak fra gylle i landbruget er et stort miljøproblem. Forsuring af gyllen er en af de mest effektive metoder til reduktion af ammoniakfordampning, men behandlingen af gyllen giver nogle ekstra omkostninger for landmanden. Projektet ManUREA Technology vil nu finde en ny metode til at reducere ammoniakdannelsen, der både er mere effektiv og billigere og dermed til gavn for miljøet og landmanden.

En stor del af ammoniakfordampningen fra landbruget kommer fra gylle. Den bedste teknologi, der er på markedet i dag til at reducere ammoniakfordampningen, er tilsætning af svovlsyre, der forsurer gyllen og sænker pH til 5,5. Det reducerer fordampningen af ammoniak med 40 til 70 procent og dermed mindskes kvælstoftabet til miljøet. Men forsuring af gyllen kræver at landmanden investerer i et forsuringsanlæg og efterfølgende er der driftsudgifter til bl.a. svovlsyre samt ekstra kalk til markerne, for at vedligeholde jordens pH.

I samarbejde med Aarhus Universitet, videncenteret SEGES samt Jørgen Hyldgård Staldservice A/S og Infarm A/S skal projektgruppen på Syddansk Universitet først undersøge, hvilket stof der mest effektivt og billigst vil kunne modvirke dannelsen af ammoniak, hvorefter der skal sættes gang i staldforsøg.

Økonomi, miljø og dyrevelfærd forbedres

Foruden at være godt for den enkelte landmands pengepung forventer projektdeltagerne, at den nye teknologi vil have positive effekter på både miljø, dyrevelfærd og dansk erhvervs konkurrenceevne:

”Hvis vi kan finde et stof, der effektivt og billigt kan reducere ammoniakdannelsen, så vil det sammen med forsuring have rigtig gode effekter for miljøet. Herudover vil indeklimaet i staldene også blive meget bedre, hvis ammoniakdannelsen reduceres yderligere, og det vil være godt for dyrevelfærden. Endeligt vil projektet også være en fordel for erhvervet, hvis vi på sigt kan eksportere teknologien til andre lande, som også har udfordringer i relation til ammoniakfordampning fra landbrug”, slutter Henrik Karring.

Projektet ManUREA Technology vil nu forsøge at finde en mere effektiv metode, der kan reducere ammoniakfordampningen fra gyllen, og som samtidig er billigere for landmanden at benytte end den nuværende forsuringsteknologi:

”Når afføring og urin fra husdyrene blandes, sker der en kompliceret biokemisk reaktion, hvor bakterier fra afføringen omdanner urinstoffet til ammoniak ved hjælp af enzymer. Vores projekt handler om at finde et stof, der effektivt hæmmer dannelsen af ammoniak i gyllen. Og det stof skal samtidig være billigt for at det kan betale sig for landmanden”, forklarer Henrik Karring, der er leder af projektet og lektor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Syddansk Universitet.

Effektivt stof skal findes og afprøves

”Først vil vi isolere bakterierne fra afføringen og undersøge, hvilke stoffer der kan hæmme produktionen af ammoniak. Når vi har fundet det mest effektive og billigste stof, kan vi gå videre til at optimere tilsætningen og måle, hvordan effekten direkte er på ammoniakfordampningen. Det sidste trin i processen er så at skalere projektet op og lave staldforsøg, hvor vi rent faktisk prøver at implementere denne teknologi. Derefter skal Jørgen Hyldgård Staldservice A/S som den første gøre teknologien til en del af deres gyllebehandlingsanlæg”, fortæller Henrik Karring.

Fakta

Projekttitel

Next Generation Manure Ammonia Reduction Technology (ManUREA Technology)

Projektdeltagere

Syddansk Universitet – Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Aarhus Universitet – Institut for Ingeniørvidenskab, SEGES Videncenter for Svineproduktion, Jørgen Hyldgård Staldservice A/S, Infarm A/S

Projektperiode

Oktober 2015 til september 2019

Bevilget beløb

11.358.000 kroner