Marine Lipider

2015

Fiskerierhvervet udnytter i dag kun 50 procent af den reelle fangst af konsumfisk til den humanfødekæde. Resten er restprodukter. Et nyt netværksprojekt bestående af danske virksomheder og forskningsinstitutter skal udvikle nye idéer til anvendelse af fiskeafskær til fiskeolie. Bliver de til virkelighed, vil man få en langt større merværdi af den store mængde restprodukter, som produceres i fiskeriet.

I det danske konsumfiskeri ender halvdelen af fangsten som biprodukt eller minkfoder. Dette sker på trods af, at fraskæret indeholder store mængder højværdiprodukter som protein og marine lipider, almindeligt kendt som fiskeolie:

”Vi har en rigtig stor fiskeindustri i Danmark, og netværket skal arbejde med sidestrømme inden for fiskeindustrien som fremtidens højværdiprodukt med fokus på marine lipider. Man står med nogle højværdiråvarer af human kvalitet, som i dag anvendes til animalske foderkilder. Vi mener, at der er potentiale for at gøre dette bedre, men det kræver, at man finder nye måder at anvende ressourcerne på,” siger projektleder ved Teknologisk Institut Sara Kobbelgaard.

Mange anvendelsesmuligheder

For at finde på nye anvendelsesmåder til marine ressourcer af højværdi er i alt 11 erhvervsvirksomheder inden for fiskeindustrien og forskningsinstitutter gået sammen i netværket Marine Lipider. Sammen vil de udvikle fem konkrete projektidéer om bedre anvendelse af marine lipider fra biprodukter, der produceres i forbindelse med fiskeri af bl.a. pelagiske fiskearter samt akvakultur:

”Gennem vidensdeling og erfaringsudveksling skal vi sammen finde nogle fælles udgangspunkter ved at se på alle led i værdikæden. Vi vil bl.a. se på kvalitetsparametre, hvordan man kan stabilisere olierne, og hvordan vi kan anvende fiskeolieprodukter inden for farma, kosmetik og helsekost. Her er man dog nødt til at tage højde for både interne og eksterne faktorer, som fx lovgivning og hvorvidt de enkelte projekter er økonomisk rentable,” lyder det fra Sara Kobbelgaard.

Små effektiviseringer, store resultater

Hvis de fem projektidéer om værdiskabelse af marine lipider bliver til virkelighed, forventes de i løbet af 2018 at kunne nå op på en værdi af 38 millioner kroner i konsummarkedet. Målet er at udnytte 10 procent af de 90.000 ton biprodukt, der i dag produceres i forbindelse med fiskeri af ovennævnte fiskearter:

”Der er tale om så store mængder restprodukter i fiskerierhvervet, at hvis man formår at fastholde bare en lille del af det i den humane fødekæde, vil det kunne skabe stor værdi for virksomhederne. Alt i alt vil erhvervet blive mere ressourceeffektivt og bæredygtigt,” fortæller Sara Kobbelgaard.

 

Fakta

Projekttitel

Marine Lipider

Projektdeltagere

Teknologisk Institut, A/S Sæby Fisker-Industri, Seagain ApS, Royal Greenland Seafood A/S, Nordsøen Forskerpark, TripleNine Fish Protein A/S, Eurofish International Organisation, DTU Fødevareinstituttet, Bioceval Denmark A/S, Polar Omega A/S, Proby Ingredients A/S

Projektperiode

Januar 2015 til december 2016

Bevilget beløb

1.272.863 kroner